Terms & Conditions (Customer) - Foodah
Home Terms & Conditions (Customer)

Terms & Conditions (Customer)

Gambar oleh OpenClipart-Vectors dari Pixabay

✅ Buyer perlu mendaftar dengan menggunakan nama, alamat & no telefon yang tepat.

✅ Tempahan tidak boleh dibatalkan kurang daripada 24 jam sebelum masa delivery

✅ 25% denda akan dikenakan untuk tindakan pembatalan order.

✅ Harga delivery mengikut kadar semasa

✅ Pembayaran balik sepenuhnya akan diberikan balik kepada Buyer jika Seller membatalkan order.

Kualiti & kesihatan makanan adalah tangungjawab Seller.

✅ foodah.my boleh menguna amaran(2 kali) diikuti membatalkan account buyer bagi menggelakan sebarang activity yang tidak diigini.