Terms & Condition (Customer) - Foodah
Home FAQ Terms & Condition (Customer)

Terms & Condition (Customer)

  1. Pembeli perlu mendaftar dengan menggunakan nama, alamat & no telefon yang tepat.

  2. Tempahan tidak boleh dibatalkan kurang daripada 24 jam sebelum masa delivery

  3. 25% denda akan dikenakan untuk tindakan pembatalan order.

  4. Hanya RM1 hingga RM3 platform fees akan dikenakan atas setiap order, foodah.my tidak mengenakan sebarang harga "mark up" pada setiap produk, foodah.my tidak ada sebarang hidden charge.

  5. Harga & yuran delivery mengikut kadar semasa

  6. Semua urusniaga jual beli hanya boleh berlaku melalui website foodah.my

  7. Pembayaran balik sepenuhnya akan diberikan balik kepada customer jika penjual membatalkan order.

  8. Kualiti & kesihatan makanan adalah tangungjawab penjual.

  9. foodah.my boleh menguna amaran(2 kali) diikuti membatalkan account pengguna bagi menggelakan sebarang activity yang tidak diigini.